Vidzemes Augstskola Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centrs

„Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”

10. konference - praktisks seminārs pedagogiem
2019. gada 25.oktobrī
apakštēma „Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās
PIETEIKŠANĀS KONFERENCEI IR BEIGUSIES!
Ja nepieciešams varat sazināties ar Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru
E: ztc@va.lv
M: 28374150
T: 64207227