Vidzemes AugstskolaVidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centrs

„Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”

8. konference - praktisks seminārs pedagogiem
2017. gada 27.oktobrī
apakštēma „SKOLA - ATBALSTS JAUNIEŠU KARJERAI UN DARBA TIRGUM
Dalībnieku limits konferencē ir sasniegts.
Ja nepieciešams varat sazināties ar Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru
E: ztc@va.lv
M: 28374150
T: 64207227