Vidzemes Augstskola              Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centrs

„Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”

8. konference - praktisks seminārs pedagogiem
2017. gada 27.oktobrī
apakštēma „SKOLA - ATBALSTS JAUNIEŠU KARJERAI UN DARBA TIRGUM
REĢISTRĀCIJAS ANKETA
Vārds*


Uzvārds*


Personas kods (nepieciešams apliecības sagatavošanai)*


Skola/organizācija*


Amats*


Tālrunis*


E-pasts*


Lūdzu izvēlieties praktisko semināru nodarbības, kuras vēlaties apmeklēt (dalībnieku skaits ir ierobežots)

14:30-16:00
Prakstisko iemaņu attīstība jaunu ideju izstrādē un testēšanā. (Vita Brakovska)
“Skola – skolēna pirmā prakses vieta” (Dana Narvaiša)
“Veiksmīgas karjeras komponente ir personības inteliģence”. (Dina Jaunzeme)
Karjeras izglītības virziens – Pašmotivēts jaunietis, kurš domā,reflektē un darbojas! (Inese Zlaugotne)
Radošuma īpašību komponenti karjeras procesā (Dace Līcīte un Armands Līcītis)
Karjera un darba tirgus – jauniešu un pieaugušo viedokļu atšķirības, to cēloņi. (Viktorija Markule)
„Šodienas izglītība un apmācība – veiksmīgas nākotnes atslēga”. (Ilga Kušnere)
Darbs ar sevi – jeb intervences metodes (Kaspars Bikše)


16:30-18:00
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes aktualitātes un problēmas (Ilgvars Ābols un Vineta Silkāne)
Dažādu kompetenču mijiedarbība produkta pievienotās vērtības veidošanai (Vita Brakovska)
LUMINA Spark rīks līderības īpašību attīstīšanai (Kristīne Zaksa)
Efektīvu mērķu formulēšana un lēmumu pieņemšana caur pašapziņu (Dace Līcīte un Armands Līcītis) (Pieteikšanās nav iespējama!)
Skolas laikā gūtie panākumi un pieredze kā startup turpmākiem dzīves izaicinājumiem. (Viktorija Markule)
Ko vēlas darba devējs? (Aija Cunska)
Skolēnu prasmes darba pieteikumu izveidē latviešu valodā (Anžela Jurāne - Brēmane)
Interešu, spēju un dotību izziņa jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un ADHD” (Zviedrijas pieredze)(SPECIĀLAIS PEDAGOGS Vifolka pamatskola, Mantorp, Zviedrija)

Pusdienas*

Nepieciešams rēķins*

Aizpildiet/norādiet visus laukus
Ievadiet pareizu e-pastu (piemers@piemers.lv)
Norādiet pareizu telefona numuru (8-cipari)
Atvainojiet, dati netika saglabāti!
Jūsu izvēlētai semināra nodarbībai pieteikties vairs nevar.
Atvainojiet, pieteikties semināram vairs nevar!
Ievadiet pareizu personas kodu (111111-11111)!

Konferences programma un semināru apraksti