Vidzemes Augstskola Interreg Sampre Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centrs

„Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”

9. konference - praktisks seminārs pedagogiem
2018. gada 26.oktobrī
apakštēma „NĀKOTNES PROFESIJAS UN NĀKOTNES SKOLĒNS
PIETEIKŠANĀS KONFERENCĒ IR BEIGUSIES!
Ja nepieciešams varat sazināties ar Vidzemes Augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru
E: ztc@va.lv
M: 28374150
T: 64207227